H2020 projekt symbIoTe

H2020 projekt symbIoTe

Category : Highlights

Symbiosis of smart objects across IoT environments (symbIoTe)symbIoTe-logo

Istraživački projekt (RIA) financiran u programu Obzor2020
siječanj 2016. – prosinac 2018.
Ukupni iznos financiranja je 7.104.828,00 EUR
Tehnički voditelj: izv. prof. dr. sc. Ivana Podnar Žarko

Više detalja pročitajte u nastavku obavijesti i na stranici: https://www.symbiote-h2020.eu/.
Pratite nas i na Twitteru: @symbiote_h2020.

Glavni cilj projekta symbIoTe je razvoj rješenja koje će omogućiti suradnju i integraciju različitih platformi za Internet stvari.

Specifični ciljevi projekta:

 • interoperabilnost IoT platformi kako bi se pojednostavio razvoj nove generacije aplikacija za sigurno i orkestrirano korištenje uređaja i senzora iz različitih platformi;
 • razvoj domenskih API-ja za brzi razvoj novih korisničkih usluga;
 • jedinstven semantički opis senzora;
 • federacija platformi koja će omogućiti sigurnu suradnju i dijeljene resursa među platformama, a na obostranu korist i u skladu s definiranim ugovorima;
 • podrška za hijerarhijska, adaptivna i dinamička IoT okruženja: registracija, pronalaženje i rekonfiguriranje senzora i drugih uređaja, podrška za „roaming” senzora i uređaja u gostujućim platformama.

Predviđeni slučajevi uporabe:

 • Pametna kuća/ured: omogućuje automatsko otkrivanje i konfiguraciju uređaja te dijeljenje dostupnih sredstava (procesori, memorija i bežični medij).
 • Pametni kampus: razvija usluge za pomoć studentima i nastavnicima u interakciji s okolinom radi boljeg korištenja prostora i dostupnih uređaja.
 • Pametni stadion: koristi lokaciju posjetitelja u zatvorenom prostoru radi pružanja osobnih kontekstnih mobilnih usluga.
 • Ekološki prihvatljiviji promet: usmjerava građane kroz grad rutama s najčišćim zrakom jer prati kvalitetu zraka putem malih uređaja.
 • Pametna marina: omogućuje automatsku razmjenu informacija između brodica i marine.

Konzorcij:

 1. Intracom SA Telecom Solutions (Coordinator), Greece
 2. Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva (Technical Coordinator), Croatia
 3. Austrian Institute of Technology GmbH, Austria
 4. Nextworks Srl, Italy
 5. Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni, Italy
 6. ATOS Spain SA, Spain
 7. University of Vienna, Faculty of Computer Science, Austria
 8. Unidata S.p.A., Italy
 9. Sensing & Control System S.L., Spain
 10. Fraunhofer IOSB, Germany
 11. Ubiwhere, Lda, Portugal
 12. VIPnet, d.o.o, Croatia
 13. Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, Poland
 14. NA.VI.GO. SCARL, Italy