Federico Matteo Benčić

Federico Matteo Benčić stekao je zvanje magistar inženjer informacijske i komunikacijske tehnologije, na Sveučilištu u Zagrebu 2017. godine, gdje trenutno pohađa doktorski studij. Diplomirao je na Zavodu za telekomunikacije Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Godine 2015. bio je gostujući student Sveučilišta u Portu, Faculdade de Engenharia da Universidadedo Porto. Trenutno je asistent na Zavodu za telekomunikacije Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Njegovi interesi uključuju primjene tehnologije distribuirane knjige u području Interneta stvari.