Mario Kušek

Mario Kušek je rođen 3. studenog 1972. godine u Zagrebu. Diplomirao je (1997.), magistrirao (2001.) i doktorirao (2005.) na Fakultetu elektrotehnike i računarstva, smjer Telekomunikacije i informatika. Dobio je dvije srebrne plakete “Josip Lončar”, jednu za istaknuti magistarski rad i jednu za istaknutu doktorsku disertaciju. Od rujna 1997. radi na Zavodu za telekomunikacije, a u zvanje redovitog profesora izabran je u prosincu 2017. Sudjeluje ili je sudjelovao u znanstvenim projektima pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti obrazovanja i športa Republike Hrvatske, EU projektima u programima COST, Obzor 2020. Vodio je bilateralni projekt s institutom Telecommunications Research Center Vienna (FTW) iz Beča te vodio istraživanja u istraživačkim projektima koje su financirale tvrtke Ericsson Nikola Tesla, Kate-Kom i Agrokor. Koautor je preko 80 radova u časopisima, zbornicima konferencija i znanstvenim knjigama.

Područje interesa vezano je uz raspodijeljene sustave, pri čemu ga posebno zanimaju istraživanja u području Interneta stvari (IoT – Internet of Things) i komunikacije stroja sa strojem (M2M – Machine-to-Machine Communication) s naglaskom na probleme interoperabilnosti IoT platformi koji se rješavaju u okolini oblaka i pomoću mikrousluga te na probleme energetske učinkovite komunikacije senzorskih i aktuatorskih čvorova.

Član je udruženja Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), a od 2005. do 2018. član izvršnog odbora IEEE Communications Society (ComSoc) – Croatian Chapter, na različitim funkcijama, a u izvršnom odboru Hevarske sekcije IEEE-a na funkciji koordinatora konferencija. Član je međunarodne organizacije KES International i standardizacijske organizacije European Telecommunications Standards Institute (ETSI).