Djelatnost

Internet stvari (Internet of things, IoT) povezuje uređaje ograničenih računalnih resursa u globalnu internetsku mrežu te umrežava stvari i objekte iz svakodnevnog života. Objekt povezan na Internet može kontinuirano generirati podatke o svojoj okolini, ali i komunicirati te primati naredbe iz mreže i izvršiti određene akcije, što čini preduvjet za razvoj tzv. “pametnih okolina” koje će neupitno utjecati na našu svakodnevicu i niz područja (kućanstva, gradovi, prijevoz, industrija, maloprodaja, zdravstvo, itd.). Značajan rast ovog područja istraživanja i razvoja pokazuje rast tržišta uređaja povezanih na Internet. Prema posljednjem Gartnerovom izvješću je u 2014. godini gotovo 3,9 milijardi uređaja spojeno na Internet pri čemu se procjenjuje da bi do 2020. godine taj broj trebao premašiti 25 milijardi. IoT je istraživačko područje posebno istaknuto u strateškim odrednicama europskog programa za istraživanje i razvoj Obzor 2020 i Obzor Europa jer se smatra potencijalnim pokretačem pozitivnih društvenih promjena i ekonomskog rasta u EU, a čini i okosnicu nove industrijske revolucije tzv. Industry 4.0.

Istraživačka djelatnost

Nastavna djelatnost

Inovacijska djelatnost