Za studente

Brojni studentski radovi su nastali u našem laboratoriju. Provjerite koje su teme tih radova u nastavku! (popis od 2017. godine do danas)

Diplomski radovi

2020. godina

Volf, Karlo. Detekcija aktivnosti obradom podataka s nosivih senzora, 2020., diplomski rad, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb, mentor: prof. dr. sc. Gordan Ježić

2019. godina

Košec, Fran. Sustav za komunikaciju uređaja u umreženom vozilu, 2019., diplomski rad, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb, mentor: prof. dr. sc. Gordan Ježić

Sambolec, Karlo. Stvarnovremeno praćenje i analiza događaja prikupljenih s umreženih čvorova, 2019., diplomski rad, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb, mentor: prof. dr. sc. Gordan Ježić

Mandarić, Katarina. Inteligentno upravljanje osvjetljenjem u pametnom domu, 2019., diplomski rad, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb, mentor: prof. dr. sc. Gordan Ježić

Božić, Ana. Prostorno-vremenska obrada i analiza podataka u području očuvanja okoliša, 2019., diplomski rad, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb, mentor: prof. dr. sc. Gordan Ježić

Vitas, Valentina. Oblikovanje kontekstno-svjesnih usluga za interoperabilne pametne prostore, diplomski rad, diplomski, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb. Mentor: prof. dr. sc. Ivana Podnar Žarko

Tot, Alen. Oblikovanje i implementacija rješenja za interoperabilni pametni prostor u FER-ovom laboratoriju IoTLab, diplomski rad, diplomski, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb. Mentor: prof. dr. sc. Ivana Podnar Žarko

Šabić, Marina. Računanje na rubu mreže s primjenom u interoperabilnom pametnom prostoru FER-ovog laboratorija IoTLab, diplomski rad, diplomski, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb. Mentor: prof. dr. sc. Ivana Podnar Žarko

Majić, Toma. Plasma kao rješenje problema skalabilnosti platforme Ethereum, diplomski rad, diplomski, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb. Mentor: prof. dr. sc. Ivana Podnar Žarko

Orečić, Igor. Ispitivanje usluge pozicioniranja u prostorima FER-a, diplomski rad, diplomski, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb. Mentor: prof. dr. sc. Ivana Podnar Žarko

Šimunić, Toma. Decentralizirana platforma za nagrađivanje nezavisnog stvaralaštva temeljena na kriptovaluti Nano, diplomski rad, diplomski, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb. Mentor: prof. dr. sc. Ivana Podnar Žarko

Ilišinović, Kristijan. Primjena neuronskih mreža u Internetu stvari, završni rad – diplomski/integralni studij. Zagreb : Fakultet elektrotehnike i računarstva, 2019, Mentor: Kušek, Mario

Lončarić, Zvonimir. Simulacija potrošnje energije u heterogenim ad-hoc mrežama, završni rad – diplomski/integralni studij. Zagreb : Fakultet elektrotehnike i računarstva, 2019, Mentor: Kušek, Mario

Pisačić, Martin. Tehnologije za kontinuiranu isporuka programske podrške, završni rad – diplomski/integralni studij. Zagreb : Fakultet elektrotehnike i računarstva, 2019, Mentor: Kušek, Mario

Pobi, Marko. Testiranje performanci mikrousluga u programskom jeziku Java, završni rad – diplomski/integralni studij. Zagreb : Fakultet elektrotehnike i računarstva, 2019, Mentor: Kušek, Mario

Pondeljak, Karlo. Sigurnost u Internetu stvari, završni rad – diplomski/integralni studij. Zagreb : Fakultet elektrotehnike i računarstva, 2019, Mentor: Kušek, Mario

Prole, Neven. Dvosmjerna komunikacija pomoću komunikacijske tehnologije LoRaWAN, završni rad – diplomski/integralni studij. Zagreb : Fakultet elektrotehnike i računarstva, 2019, Mentor: Kušek, Mario

Slatinac, Mario. Primjena baza podataka zasnovanih na vremenskim sljedovima u Internetu stvari, završni rad – diplomski/integralni studij. Zagreb : Fakultet elektrotehnike i računarstva, 2019, Mentor: Kušek, Mario

Šaler, Luka. Primjena računarstva na rubu u domeni Interneta stvari, završni rad – diplomski/integralni studij. Zagreb : Fakultet elektrotehnike i računarstva, 2019, Mentor: Kušek, Mario

Živković, Jakov. Primjena računarstva u magli na domenu Interneta stvari, završni rad – diplomski/integralni studij. Zagreb : Fakultet elektrotehnike i računarstva, 2019, Mentor: Kušek, Mario

2018. godina

Polanšćak, Tomislav. Arhitektura i protokoli pokretne mreže pete generacije, 2018., diplomski rad, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb, mentor: prof. dr. sc. Gordan Ježić

Marić, Maja. Primjena arhitekture mikroservisa za prikupljanje podataka u pametnim okolinama, 2018., diplomski rad, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb, mentor: prof. dr. sc. Gordan Ježić

Borić, Luka. Programsko pomagalo za pomoć pri čitanju korištenjem simbola potpomognute komunikacije, 2018., diplomski rad, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb, mentor: prof. dr. sc. Gordan Ježić

Krčelić, Karlo. Upravljanje uređajima u Internetu stvari, 2018., diplomski rad, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb, mentor: prof. dr. sc. Gordan Ježić

Mališa, Josip. Internet stvari zasnovan na komunikacijskoj tehnologiji LoRaWA, 2018., diplomski rad, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb, mentor: prof. dr. sc. Gordan Ježić

Glasovac, Josip. Primjena arhitekture mikroservisa za nadzor sustava u pametnim okolinama, 2018., diplomski rad, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb, mentor: prof. dr. sc. Gordan Ježić

Šteher, Dino. Obrada podataka korištenjem programskog okvira Apache Spark, 2018., diplomski rad, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb, mentor: prof. dr. sc. Gordan Ježić

Vinković, Luka. Analiza i verifikacija orkestracijske platforme za virtualizaciju mrežnih funkcija, 2018., diplomski rad, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb, mentor: prof. dr. sc. Gordan Ježić

Markač, Glorija. Masovna komunikacija uređaja u okruženju Interneta stvari, 2018., diplomski rad, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb, mentor: prof. dr. sc. Gordan Ježić

Šako, Višeslav. Interoperabilna simbolička usluga pozicioniranja u zatvorenim prostorima, diplomski rad, diplomski, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb. Mentor: prof. dr. sc. Ivana Podnar Žarko

Prišćan, Vedran. Kriptovalute i kampanje za decentralizirano prikupljanje sredstava, diplomski rad, diplomski, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb. Mentor: prof. dr. sc. Ivana Podnar Žarko

Ivandić, Mislav. Prodaja i razmjena sredstava u kontekstu Interneta stvari, diplomski rad, diplomski, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb. Mentor: prof. dr. sc. Ivana Podnar Žarko

Hrga, Alen. Kriptovalute i izgradnja početne ponude digitalnih kovanica, diplomski rad, diplomski, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb. Mentor: prof. dr. sc. Ivana Podnar Žarko

Breščić, Ante. Sigurna komunikacija krajnjih uređaja u Internetu stvari, završni rad – diplomski/integralni studij. Zagreb : Fakultet elektrotehnike i računarstva, 2018, Mentor: Kušek, Mario

2017. godina

Buničić, Antonio. Raspodijeljeni mehanizam za pružanje složenih usluga u senzorskoj mreži, 2017., diplomski rad, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb, mentor: prof. dr. sc. Gordan Ježić

Veizović. Marko. Heterogena okolina za Internet stvari, 2017., diplomski rad, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb, mentor: prof. dr. sc. Gordan Ježić

Krešić, Ivan. Skupno opažanje okoline pokretnim uređajima s primjenom u području transporta, završni rad, diplomski, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb. Mentor: prof. dr. sc. Ivana Podnar Žarko

Benčić, Federico Matteo. Primjena tehnologije Blockchain u području Interneta stvari, završni rad, diplomski, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb. Mentor: prof. dr. sc. Ivana Podnar Žarko

Tomac, Martin. Obrada podataka na rubu mreže za skupno opažanje okoline pokretnim uređajima, diplomski rad, diplomski, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb. Mentor: prof. dr. sc. Ivana Podnar Žarko

Antolković ,Ivan. Interoperabilnost platformi za Internet stvari, završni rad – diplomski/integralni studij. Zagreb : Fakultet elektrotehnike i računarstva, 2017, Mentor: Kušek, Mario

Cvetnić, Matija. Asinkrona komunikacija u Internetu stvari, završni rad – diplomski/integralni studij. Zagreb : Fakultet elektrotehnike i računarstva, 2017, Mentor: Kušek, Mario

Červar, Mateo. Lociranje uređaja u Internetu stvari, završni rad – diplomski/integralni studij. Zagreb : Fakultet elektrotehnike i računarstva, 2017, Mentor: Kušek, Mario

Nekić, Ivica. Razvoj aplikacija za pokretne uređaje za Internet stvari, završni rad – diplomski/integralni studij. Zagreb : Fakultet elektrotehnike i računarstva, 2017, Mentor: Kušek, Mario

Pelicarić, Katarina. Otkrivanje usluga u Internetu stvari, završni rad – diplomski/integralni studij. Zagreb : Fakultet elektrotehnike i računarstva, 2017, Mentor: Kušek, Mario

 

 

Završni radovi

2019. godina

Gašparac, Marko. Stvarnovremensko lociranje korisnika javnog gradskog prijevoza, 2019., završni rad, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb, mentor: prof. dr. sc. Gordan Ježić

Ceković, Ivan. Sustav za pohranu senzorskih podataka, 2019., završni rad, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb, mentor: prof. dr. sc. Gordan Ježić

Mijoč, Nikolina. Praćenje vozila javnog gradskog prijevoza, 2019., završni rad, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb, mentor: prof. dr. sc. Gordan Ježić

Pehar, Branimir. Integracija dinamičnih izvora podataka o parametrima okoliša u sustav symbIoTe, diplomski rad, preddiplomski, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb. Mentor: prof. dr. sc. Ivana Podnar Žarko

Kreković, Dora. Integracija dinamičnih otvorenih izvora podataka u sustav symbIoTe, diplomski rad, preddiplomski, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb. Mentor: prof. dr. sc. Ivana Podnar Žarko

Šunjo, Nikola. Kontekstno-svjesna mobilna aplikacija za pametne zatvorene prostore, diplomski rad, preddiplomski, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb. Mentor: prof. dr. sc. Ivana Podnar Žarko

Bišćan, Juraj. Automatizirana kontrola pristupa pametnom uredu, završni rad – preddiplomski studij. Zagreb : Fakultet elektrotehnike i računarstva, 2019, Mentor: Kušek, Mario

Čiček, Robert. Mjerenja i prikupljanje podatka o kvaliteti zraka, završni rad – preddiplomski studij. Zagreb : Fakultet elektrotehnike i računarstva, 2019, Mentor: Kušek, Mario

Komerički, Juraj. Razvoj dodatka za komponentu RAP koji povezuje platforme OpenHAB s programskim okvirom symbIoTe Cloud, završni rad – preddiplomski studij. Zagreb : Fakultet elektrotehnike i računarstva, 2019, Mentor: Kušek, Mario

Lazić, Petar. Mobilna aplikacija u tehnologiji React Native za spajanje na programski okvir symbIoTe, završni rad – preddiplomski studij. Zagreb : Fakultet elektrotehnike i računarstva, 2019, Mentor: Kušek, Mario

Mihaljek, Ivan. Sustav Interneta stvari temeljen na tehnologiji Android Things, završni rad – preddiplomski studij. Zagreb : Fakultet elektrotehnike i računarstva, 2019, Mentor: Kušek, Mario

Omrčen, Lucija. Web-aplikacija za spajanje na programski okvir symbIoTe implementirana u programskom jeziku C#, završni rad – preddiplomski studij. Zagreb : Fakultet elektrotehnike i računarstva, 2019, Mentor: Kušek, Mario

Pašalić, Bruno. Integracija poslužitelja za kontrolu pristupa s programskim okvirom symbIoTe, završni rad – preddiplomski studij. Zagreb : Fakultet elektrotehnike i računarstva, 2019, Mentor: Kušek, Mario

Martinez Puchades, Ruben. Aplikacija za prikaz senzorskih očitanja, završni rad – preddiplomski studij. Zagreb : Fakultet elektrotehnike i računarstva, 2019, Mentor: Kušek, Mario

2018. godina

Kralj, Ivan. Komunikacija uređaja putem pokretne mreže, 2018., završni rad, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb, mentor: prof. dr. sc. Gordan Ježić

Mikulić, Josip. Upravljanje uređajima u pametnoj kući, 2018., završni rad, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb, mentor: prof. dr. sc. Gordan Ježić

Pipalović, Vesna. Web-aplikacija i poslužiteljski sustav za obiteljska poljoprivredna gospodarstva, završni rad, preddiplomski, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb. Mentor: prof. dr. sc. Ivana Podnar Žarko

Kuzmić, Sandra. Aplikacija za upravljanje u pametnoj kući na operacijskom sustavu Android, završni rad – preddiplomski studij. Zagreb : Fakultet elektrotehnike i računarstva, 2018, Mentor: Kušek, Mario

Fičko, Tomislav. Povezivanje platforme OpenHAB s programskim okvirom symbIoTe Cloud, završni rad – preddiplomski studij. Zagreb : Fakultet elektrotehnike i računarstva, 2018, Mentor: Kušek, Mario

Zerec, Ivan. Aplikacija za lokacijski ovisnu kontrolu pristupa pametnom uredu na operacijskom sustavu iOS, završni rad – preddiplomski studij. Zagreb : Fakultet elektrotehnike i računarstva, 2018, Mentor: Kušek, Mario

Busak, Josip. Aplikacija za upravljanje u pametnoj kući na operacijskom sustavu iOS, završni rad – preddiplomski studij. Zagreb : Fakultet elektrotehnike i računarstva, 2018, Mentor: Kušek, Mario

Petak, Dorijan. Aplikacija za lokacijski ovisnu kontrolu pristupa pametnom uredu na operacijskom sustavu Android, završni rad – preddiplomski studij. Zagreb : Fakultet elektrotehnike i računarstva, 2018, Mentor: Kušek, Mario

Rimac, Marko. Komunikacija u pametnoj kući temeljena na protokolu MQTT, završni rad – preddiplomski studij. Zagreb : Fakultet elektrotehnike i računarstva, 2018, Mentor: Kušek, Mario

Omićević, Adrijan. Pametna kuća temeljena na tehnologiji HomeKit, završni rad – preddiplomski studij. Zagreb : Fakultet elektrotehnike i računarstva, 2018, Mentor: Kušek, Mario

2017. godina

Mandarić, Katarina. Mrežni prilaz za prikupljanje podataka sa heterogenih IoT-uređaja, 2017., završni rad, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb, mentor: prof. dr. sc. Gordan Ježić

Romić, Saša. Komunikacijske tehnologije za slanje podataka sa heterogenih IoT-uređaja, 2017., završni rad, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb, mentor: prof. dr. sc. Gordan Ježić

Vitas, Valentina. Primjena platforme OM2M za razvoj usluga u području Interneta stvari, završni rad, preddiplomski, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb. Mentor: prof. dr. sc. Ivana Podnar Žarko

Orečić, Igor. Primjena platforme AWS IoT za razvoj usluga u području Interneta stvari, završni rad, preddiplomski, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb. Mentor: prof. dr. sc. Ivana Podnar Žarko

Šabić, Marina. Analiza i primjena protokola Lightweight M2M za upravljanje uređajima, diplomski rad, preddiplomski, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb. Mentor: prof. dr. sc. Ivana Podnar Žarko

Rebernjak, Bartol. Primjena platforme Bluemix za razvoj usluga u području Interneta stvari, diplomski rad, preddiplomski, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb. Mentor: prof. dr. sc. Ivana Podnar Žarko

Petrović, Andrea. Primjena platforme Node-RED za razvoj interaktivnih usluga u području Interneta stvari, diplomski rad, preddiplomski, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb. Mentor: prof. dr. sc. Ivana Podnar Žarko

Buničić, Lovro. Sustav alarmiranja u pametnoj kući, završni rad – preddiplomski studij. Zagreb : Fakultet elektrotehnike i računarstva, 2017, Mentor: Kušek, Mario

Ilišinović, Kristijan. Univerzalni daljinski upravljač za televizijski prijemnik u pametnoj kući, završni rad – preddiplomski studij. Zagreb : Fakultet elektrotehnike i računarstva, 2017, Mentor: Kušek, Mario

Jurić, Luka. Dizajn i integracijsko testiranje komunikacije između mikrousluga, završni rad – preddiplomski studij. Zagreb : Fakultet elektrotehnike i računarstva, 2017, Mentor: Kušek, Mario

Lončarić, Zvonimir. Autorizirana kontrola pristupa pametnom uredu, završni rad – preddiplomski studij. Zagreb : Fakultet elektrotehnike i računarstva, 2017, Mentor: Kušek, Mario

Pobi, Marko. Testiranje performanci jezgre programskog okvira symbIoTe, završni rad – preddiplomski studij. Zagreb : Fakultet elektrotehnike i računarstva, 2017, Mentor: Kušek, Mario

Pondeljak, Karlo. Razvoj aplikacije na operacijskom sustavu Android za prikaz podataka o punionicama električnih automobila, završni rad – preddiplomski studij. Zagreb : Fakultet elektrotehnike i računarstva, 2017, Mentor: Kušek, Mario

Potelj, Luka. Povezivanje platforme OM2M s jezgrom programskog okvira symbIoTe, završni rad – preddiplomski studij. Zagreb : Fakultet elektrotehnike i računarstva, 2017, Mentor: Kušek, Mario

Prole, Neven. Razvoj aplikacije na operacijskom sustavu Android za direktnu komunikaciju u Internetu stvari, završni rad – preddiplomski studij. Zagreb : Fakultet elektrotehnike i računarstva, 2017, Mentor: Kušek, Mario

Slatinac, Mario. Web-aplikacija za vizualizaciju podataka u Internetu stvari, završni rad – preddiplomski studij. Zagreb : Fakultet elektrotehnike i računarstva, 2017, Mentor: Kušek, Mario

Šaler, Luka. Aplikacija za pregled zauzeća prostorija na operacijskom sustavu Android, završni rad – preddiplomski studij. Zagreb : Fakultet elektrotehnike i računarstva, 2017, Mentor: Kušek, Mario

Živković, Jakov. Aplikacija za otkrivanje i korištenje usluga pomoću pokretnog telefona i Bluetootha 4, završni rad – preddiplomski studij. Zagreb : Fakultet elektrotehnike i računarstva, 2017, Mentor: Kušek, Mario