Istraživanje

Razvoj programskih platformi za IoT i jednostavno umrežavanje različiti uređaja koji postaju izvori podataka za IoT platforme. Platforme trebaju omogućiti jednostavno povezivanje uređaja s backend sustavima koji se izvode u računalnom oblaku radi obrada velike količine senzorskih podataka u stvarnom vremenu, njihove pohrane, ali i aktivne isporuke korisnicima ili aktuatorima. U ovom području koristit ćemo iskustvo stečeno kroz razvoj platforme otvorenog koda OpenIoT.

Platforma OpenIoT pojednostavljuje razvoj inovativnih aplikacija koje prikupljaju i koriste senzorske podatke tako što omogućuje pronalaženje senzora, rezerviranje njihovih resursa, semantičko označavanje prikupljenih podataka te korištenje i obradu podataka koji se generiranju sa senzora u stvarnom vremenu prema uslužnom modelu senzora kao usluge (engl. Sensing-as-a-Service). Fokusirat ćemo se i dalje na razvoj rješenja za učinkovitu obradu velike količine senzorskih podataka u stvarnom vremenu u računalnom oblaku te energetski učinkovito prikupljanje senzorskih podatka putem pokretnih uređaja radi odgovarajućeg senzoriranja okoline.

Razvoj specifičnih senzorskih čvorova i njihovo umrežavanje s ciljem optimiranja energetske učinkovitosti senzoriranja. Razvoj inovativnih sklopovskih rješenja za senzorske čvorove i njihovo umrežavanje podrazumijeva razvoj vlastitih sklopovskih i programskih platformi i modula koji će omogućiti istraživanje specifičnih primjenskih scenarija, istraživanje algoritama optimiranja učinkovitosti prijenosa podataka i energetske učinkovitosti u senzorskim mrežama te interoperabilno povezivanje s drugim komponentama u komunikacijskom sustavu. Istraživat će se mogućnosti primjene pristupa prikupljanja energije iz okoline (engl. energy harvesting) za napajanje senzora izrazito niske potrošnje i primjena bežičnih senzorskih mreža u području lokalnog pozicioniranja (engl. LPS, local positioning systems).