Ivan Kralj

Ivan Kralj rođen je 24. lipnja 1995. godine u Zagrebu gdje je završio osnovnu školu Augusta Cesarca, srednju tehničku školu Ruđera Boškovića i studirao na Fakultetu elektrotehnike i računarstva. Započeo je preddiplomski studij 2014. godine, te ga završio 2018. godine, smjer računarstvo, modul Telekomunikacije i informatika. Nakon završetka preddiplomskog studija, iste godine je započeo diplomski studij, te ga završio 2020. godine, smjer Informacijska i komunikacijska tehnologija, modul Telekomunikacije i informatika. U ožujku 2021. godine započeo je Doktorski studij na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu.

Na Zavodu za telekomunikacije Fakulteta elektrotehnike i računarstva u Zagrebu se zaposlio 16. studenog 2020. godine na radnom mjestu asistenta, te sudjeluje u projektu Ekosustav umreženih uređaja i usluga za Internet stvari s primjenom u poljoprivredi, skraćeno IoT-polje. Sudjeluje i u izvođenju nastave na preddiplomskom i diplomskom studiju na kolegijima Razvoj programske potpore za web i Raspodijeljeni sustavi.

Ivanovi interesi uključuju Internet stvari, računarstvo na rubu i web development, te se trenutno bavi istraživanjem obrade podataka na rubnom čvoru.