Katarina Mandarić

Katarina Mandarić rođena je u Zagrebu gdje je završila osnovnu školu i opću gimnaziju. Diplomirala je na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu u srpnju 2019. godine, studij Informacijska i komunikacijska tehnologija, profil Telekomunikacije i informatika.

Od listopada 2019. godine zaposlena je na Zavodu za telekomunikacije na poziciji zavodskog suradnika te istodobno započinje doktorske studije.