Mislav Has

Mislav Has rođen je u Zagrebu gdje je završio osnovnu školu i XV. gimnaziju. Završio je preddiplomski studij na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, a trenutno pohađa diplomski studij, smjer Informacijska i komunikacijska tehnologija, profil Telekomunikacije i informatika.

Trenutno je zaposlen kao mlađi istraživač na Zavodu za telekomunikacije Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu u gdje sudjeluje u projektu Pinova: Razvoj agrometeorološke platforme i mreže IoT uređaja tvrtke Pinova d.o.o.