Pavle Skočir

Pavle Skočir je docent na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Preddiplomski, diplomski i doktorski studij završio je na istom Fakultetu redom 2010., 2012. i 2018. godine. Sudjelovao je u šest istraživačkih projekata financiranih iz međunarodnih i nacionalnih zaklada i programa ili u suradnji s tvrtkama. U istraživačkom radu se usmjerava na područje Interneta stvari u sklopu kojeg se bavi energetski učinkovitim izvršavanjem inteligentnih mehanizama na senzorskim čvorovima te interoperabilnošću između platformi za Internet stvari. 

Objavio je više od 25 radova. Predstavljao je svoje istraživanje na 13 konferencija u 8 zemalja. Član je međunarodnih strukovnih udruga IEEE i KES International. Obnašao je dužnost predsjednika Odjela za računarstvo Studentskog ogranka IEEE Zagreb.