Petar Krivić

Petar Krivić rođen je 05. ožujka 1992. u Splitu gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirao je na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu u srpnju 2016. godine, studij Informacijska i komunikacijska tehnologija, profil Telekomunikacije i informatika. U rujnu iste godine započeo je Doktorski studij također na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu.

Na Zavodu za telekomunikacije Fakulteta elektrotehnike i računarstva u Zagrebu se zaposlio u rujnu 2016. godine na radnom mjestu zavodskog suradnika, te sudjeluje u istraživanju vezanom uz Horizon 2020 projekt Europske Unije pod nazivom “symbIoTe – Symbiosis of smart objects across IoT environments”. U rujnu 2018. godine zaposlen je također na Zavodu za telekomunikacije na radnom mjestu mlađeg istraživača, te sudjeluje u istraživanju vezanom uz projekt “Helm Smart Grid”. Od rujna 2016. godine sudjeluje i u izvođenju nastave na preddiplomskom i diplomskom studiju na kolegijima Objektno orijentirano programiranje, Konkurentno programiranje, Informacija, logika i jezici, te Laboratorij telekomunikacija i informatike 1.

Istraživački rad usmjeren je na područje suvremenih primjena Interneta stvari i Računarstva u magli, te suvremenih tehnologija koje se koriste za implementaciju istih. U sklopu istraživanja objavio je više radova na međunarodnim konferencijama, a član je i strukovnog društva IEEE.