Prof. dr. sc. Gordan Ježić

Službena stranica s popisom radova

GordanJezicGordan Ježić je redoviti profesor na Zavodu za telekomunikacije Fakulteta elektrotehnike i računarstva (FER) Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirao je na Zavodu za telekomunikacije Fakulteta elektrotehnike i računarstva 1995., magistrirao 1999., a doktorirao 2003. godine. Područje interesa Gordana Ježića vezano je uz nove generacije komunikacijskih mreža, protokola i informacijskih usluga, raspodijeljenih sustava, komunikaciju uređaja (M2M) u okruženju Interneta stvari (IoT) te programskih tehnologija u telekomunikacijama s naglaskom na programske agente i višeagentske sustave.

U okviru suradnje s tvrtkom Ericsson Nikola Tesla voditelj je istraživačkog projekta Machine-to-Machine Communication Challenges (M2MCC) (2010.-2019.). Bio je voditelj projekata suradnje s Hrvatskom regulatornom agencijom za mrežne djelatnosti (HAKOM) (2010.-2017.) te istraživač na projektima Obzor 2020 pod nazivom Symbiosis of smart objects across IoT environments (symbIoTe) (2016-2018.) i DL-Tags: Decentralized, privacy-preserving and verifiable management of Smart Tags (2018.). U svojstvu istraživača sudjelovao je na HRZZ projektima Human-centric Communication in Smart networks (HUTS) te Managing Trust and Coordinating Interactions in Smart Networks of People, Machines and Organizations (2014.-2017.). Sudjelovao je na tri projekta Ministarstva, znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske te na projektu COST Action IC0801 Agreement Technologies (AT) (2009.-2012.) kao član upravljačkog odbora. Kontinuirano sudjeluje u projektima suradnje s tvrtkom Ericsson Nikola Tesla od 1996. godine.

Objavio je preko 100 znanstvenih radova u časopisima i zbornicima međunarodnih konferencija, rad u enciklopediji te više stručnih radova. Urednik je više zbornika znanstvenih skupova, gostujući urednik znanstvenih časopisa, recenzent radova u časopisima, recenzent većeg broja radova sa znanstvenih skupova te organizator i predsjednik međunarodnih konferencija International KES Conference on Agents and Multi-agent Systems – Technologies and Applications (KES-AMSTA) (2013.-2019.). Član je više programskih odbora međunarodnih znanstvenih skupova te uredničkih odbora priznatih međunarodnih časopisa.

Član je IEEE Communications Society, te znanstvenih društava IEEE SMC Technical Committee on Computational Collective Intelligence, Systems, Man & Cybernetics Society, IEEE FIPA (Foundation of Intelligent Physical Agents) i KES Focus Group on Agent and Multi-agent Systems.