symbIoTe

symbiote-logo
symbIoTe: Symbiosis of smart objects across IoT environments, H2020 RIA projekt H2020-ICT-2015, no. 688156, (01./2016. – 12./2018.)
uloga FER-a na projektu: tehnički voditelj projekta i voditelj radnog paketa

Repozitorij otvorenog koda: https://github.com/symbiote-h2020

https://www.symbiote-h2020.eu/
https://middleware.symbiote-h2020.eu/ 

 

Ciljevi

Projekt symbIoTe (2016.-2018.) ima za cilj ponuditi rješenje za problem interoperabilnosti, tj. povezivanja i integracije, različitih rješenja u području Interneta stvari (engl. Internet of Things, IoT). Umreženi uređaji su sastavni dio IoT-rješenja, a preplavili su danas razne sfere našeg života, poput kuća i ureda s automatiziranim i udaljenim upravljanjem raznim uređajima, nosivih uređaja za praćenje osobne aktivnosti i tjelesne funkcije te rješenja za pametan nadzor prometa i okoliša. U području IoT-a danas postoji veliki broj zatvorenih programskih platformi od kojih je svaka specifično prilagođena određenim namjenama i često koristi nestandardne protokole za kontrolu različitih uređaja, tipično senzora i aktuatora, te vlasničke programske servise koji se izvode u računalnom oblaku. Cilj projekta symbIoTe-a je povezati tu fragmentiranu okolinu u jedinstveni IoT-ekosustav i omogućiti razvoj nove generacije korisničkih aplikacija koje ne poznaju granice između različitih IoT platformi, a pritom na siguran način koriste njihove umrežene uređaje. Ovime se omogućuje rašireno korištenje IoT-rješenja koja su prilagođena stvarnim potrebama korisnika, a ne aplikacijama i platformama koje im stoje na raspolaganju, a istovremeno se generiraju novi izvori prihoda za ponuđače platformi i infrastrukture jer ih korisnici višestruko upotrebljavaju.

Rezultati

Rezultat projekta je programsko rješenje otvorenog kôda za interoperabilnost IoT-platformi koje uključuje 25 softverskih komponenti i oko 133.000 linija programskog kôda dostupnog u repozitoriju https://github.com/symbiote-h2020. Realizirana su sljedeća programska rješenja:
1. IoT-portal za registraciju i pretraživanje IoT uređaja i relevantnih servisa: koristi tehnologije semantičkog weba kako bi se podržala temeljna ontologija koja se može proširiti ontologijama specifičnima za domenu, te nudi programerima dinamičko otkrivanje odgovarajućih resursa za aplikacije,
2. sloj apstrakcije koji proširuje postojeće platforme i nudi RESTful API za uniforman pristup IoT-resursima s fleksibilnom i sigurnom kontrolom pristupa uređajima i servisima,
3. SDK-ove (Software Development Kits) za brzi razvoj mobilnih aplikacija nad platformama,
4. formiranje federacija IoT-platformi, kako bi se olakšala sigurna suradnja platformi, pronalaženje resursa i razmjena resursa u potpuno decentraliziranom načinu rada, te
5. interoperabilne pametne prostore koji integriraju IoT-uređaje, kolocirane lokalne platforme i pokretne uređaje unutar istog pametnog prostora, iako uređajima upravljaju različite platforme.
Konzorcij symbIoTe je definirao otvorena sučelja i razvio programsko rješenje za interoperabilnost i suradnju IoT platformi koristeći postojeće standarde i protokole. Članovi konzorcija unijeli su u projekt vlastite platforme, zatvorenog i otvorenog kôda, a koje su postale dio ekosustava symbIoTe. Predloženo rješenje je ispitano kroz pet različitih slučajeva uporabe kako bi se ocijenila njegova primjenjivost za uporabu u domovima, obrazovnim institucijama, na stadionu, prometu te u marinama. Projekt symbIoTe je kroz otvorene pozive financirao mala i srednja poduzeća, startupe i istraživačke centre za implementaciju specifičnih programskih nadogradnji usmjerenih ka uključivanju novih IoT platformi u sustav symbIoTe koristeći razvijeno programsko rješenje otvorenog kôda.