Marin Vuković

Službena stranica s popisom radova

MarinVukovicMarin Vuković je docent na Zavodu za telekomunikacije Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirao je 2006. godine na smjeru Telekomunikacije i informatika Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu s diplomskim radom pod nazivom “Isporuka lokacijski specifičnog sadržaja pokretnim korisnicima”, a doktorirao 2011. godine na istom fakultetu s disertacijom pod nazivom “Adaptivno upravljanje lokacijskom informacijom za telekomunikacijske usluge s dodanom vrijednosti”.

Objavio je više od 40 znanstvenih i stručnih radova na konferencijama i u časopisima. Aktivno je sudjelovao na panelima, okruglim stolovima te održao pozvana predavanja s ciljem popularizacije struke i znanosti. Koautor je patenta pod nazivom “Uređaj i postupak za prepoznavanje riječi i fraza te njihovog značenja iz slobodnog teksta u obliku elektroničkog sadržaja“ pri Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo.

Kao voditelj, istraživač i sudionik sudjelovao je na domaćim znanstvenim projektima, projektima financiranim sredstvima EU te na više projekata suradnje s gospodarstvom. Voditelj je projekta “WWW.HR – Početna stranica Republike Hrvatske” u suradnji s Hrvatskom akademskom i istraživačkom mrežom CARNet te projekta ”Visokokvalitetna strojna tvorba govora za hrvatski jezik”, sufinanciranim od Hrvatske zaklade za znanost.

Zamjenik je voditelja “Laboratorija za sigurnost i privatnost (SPL)” i “Laboratorija za asistivne tehnologije i potpomognutu komunikaciju (ICT-AAC)” na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu.

Član je strukovnih udruga IEEE i KES International.