Ivana Podnar Žarko

ivanaSlužbena stranica s popisom radova

Ivana Podnar Žarko je redoviti profesor na Sveučilištu u Zagrebu Fakultetu elektrotehnike i računarstva gdje predaje kolegije u području raspodijeljenih informacijskih sustava i Interneta stvari. Diplomirala je, magistrirala i doktorirala u polju elektrotehnike na FER-u, 1996., 1999. odnosno 2004. godine. Usavršavala se je na Tehničkom sveučilištu u Beču, Austrija i Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, Švicarska. U prosincu 2017. godine izabrana je u zvanje redovitog profesora. Voditelj je FER-ovog Laboratorija za Internet stvari.

Sudjelovala je u nizu istraživačkih projekata financiranih iz domaćih izvora i fondova EU te je bila tehnički koordinator H2020 projekta symbIoTe: Symbiosis of smart objects across IoT environments. Sudjeluje kao istraživač u radu Znanstvenog centra izvrsnosti za znanost o podatcima i kooperativne sustave koji je prvi je nacionalni centar izvrsnosti u području tehničkih znanosti u Hrvatskoj. Objavila je preko 60 znanstvenih radova u časopisima i zbornicima radova u području raspodijeljenih sustava, Interneta stvari i obrade velike količine podataka te je bila član programskog odbora većeg broja međunarodnih znanstvenih skupova.

Prof. dr. sc. Podnar Žarko je član svjetske stručne udruge IEEE, a od 2011. do 2014. godine je bila predsjednica Odjela za komunikacije Hrvatske sekcije IEEE. Primila je nagradu Hrvatske sekcije IEEE za izniman inženjerski doprinos u 2013. godini.

Objavljeni radovi: ResearchGate, Google Scholar